Öğretmen Eğitimi Programının Tutarlılığı Hakkında İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, S., ve Çelik, D. (2017). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Eğitimi Programının Tutarlılığı Hakkında İnançları: Ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 961-976. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.312209

Sorumlu Yazar: 
Serhat AYDIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: