Öğretmen Adaylarının Öğretmenler Tarafından Uygulanan Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Değerlendirme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aykac, N. (2016). Evaluation of pre-service teachers’ opinions about the teaching methods and techniques applied by instructors. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 87-104. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.66.5

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: