Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterliklerine İlişkin Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Durdukoca, Ş. F., Yardımcıel, E., Beşeren, H. ve Özbek, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterliklerine İlişkin Algı Ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 16(61), 397-411.

Sorumlu Yazar: 
Şule Fırat Durdukoca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: