Öğretim Teknolojisi Kullanımına Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Metin, M., Kaleli Yılmaz, G., Coşkun, K.,& Birişçi, S. (2012). Developing an attitude scale towards using instructional technologies for pre-service teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(1), 36-45.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Metin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: