Diyabet Teknolojisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Can, E. (2019). Diyabet Teknolojisi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenirlilik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Koç Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ecem Can
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: