Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ballı, A. İ. K., ve Kılıç, K. C. (2016). Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 273-286.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe İpek Koca Ballı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: