Öğretim Elemanlarının Bilimsel Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güçer, H., Fırat, N. ve Yurdabakan, İ. (2020). Öğretim Elemanlarının Bilimsel Tutum Ölçeğinin geliştirilme
çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 358-375.

Sorumlu Yazar: 
Halil Güçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: