Öğrencilerin Öğretmenlerle Olan İletişimsel Yeterlilikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özçınar, Z. (2003). Öğretmen-öğrenci-velilerin iletişimsel yeterlilikleri ve öğrenci başarısıyla olan ilişkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: