Öğrenci Kariyer Yapılandırma Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sevinç, A., ve Siyez, D. (2018). Öğrenci Kariyer Yapılandırma Envanteri’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İş ve İnsan Dergisi,5(2),157-168. https://doi.org/10.18394/iid.349410

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Sevinç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: