Öğrenciler Arasındaki Şiddet Eğilimlerinin Yaşanma Sıklığı ve Nedenlerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerini Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Norşenli, F. (2009). Ortaöğretim kurumlarında öğrenciler arasında yaşanan şiddetin türü, yaşanma sıklığı ve nedenleri. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Faruk Norşenli
Geçerlik: 

Ölçeğin alt boyutlarının madde toplam korelasyonları birinci alt boyutun 0.47 ile 0.80, ikinci alt boyutun 0.36 ile 0.68, üçüncü alt boyutun 0.48 ile 0.62, dördüncü alt boyutun 0.30 ile 0.74, beşinci alt boyutun 0.33 ile 0.65, altıncı alt boyutun 0.32 ile 0.73, yedinci alt boyutun 0.32 ile 0.70, sekizinci alt boyutun 0.54 ile 0.80 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

66 maddelik ölçeğin tüm boyutları ile birlikte güvenirlik katsayısı 92’dir. Bu değerlere dayalı olarak araştırmada kullanılan anketin güvenirlik düzeyi yüksek bir ölçme aracı olduğu söylenebilir

Toplam 66 madde ve 8 alt boyut vardır.
Duygusal İçerikli Şiddet Davranışları (9 madde)
Fiziksel İçerikli Şiddet Davranışları (7 madde)
Cinsel İçerikli Şiddet Davranışları (6 madde)
Sözel İçerikli Şiddet Davranışları (7 madde)
Aileden Kaynaklanan Nedenler (7 madde)
Öğrenci Kişiliğinden Kaynaklanan Nedenler (10 madde)
Okul/Sınıf Ortamından Kaynaklanan Nedenler (14 madde)
Toplumsal Çevreden Kaynaklanan Nedenler (4 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)