Öfke Tetikleyicileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, İ. (2003). Öfke Tetikleyicileri ölçeği:Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması(Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 faktör ve 71 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
PDF: