Dinsel Aktiviteler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Akın, Ü., Adam-Karduz, F.F., Kaya, Ç., Demir, D., Özbay, A., Yıldız, B., & Ercengiz, M. The validity and reliability of the Turkish version of the Religious Activities Scale, 2nd International Conference on Ethics Education, 22-24 Mayıs, 2014, Ankara.
https://www.researchgate.net/publication/262938897_The_validity_and_reli…

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: