Nesneleştirilmiş Beden Bilinci Ölçeği-Genç Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özgüngör, S., ve Arıcıoğlu, A. (2020). Nesneleştirilmiş Beden Bilinci Ölçeği-Genç Formunun Türkçeye uyarlanarak kendini nesneleştirmenin sosyal medya kullanımı ve beğenilme arzusu arasındaki ilişkide aracı rolünün incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50, 23-49. doi: 10.9779/pauefd.544809.

Sorumlu Yazar: 
Sevgi ÖZGÜNGÖR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: