Nedensel Belirsizlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uz, İ. (2015). Nedensel Belirsizlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 19-22.

Sorumlu Yazar: 
İrem Uz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 14 madde: Başkalarıyla iyi geçinmek için ne yapmak gerektiğini bilmiyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5-çok katılıyorum)
İletişim: