Mishel Hastalıkta Belirsizlik Ölçeği – Toplum Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cal, A., & Aydin-Avci, I. (2021). Turkish adaptation of the Mishel uncertainty in illness scale‐community form. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12874

Sorumlu Yazar: 
Ayse Cal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Benimle ilgili neyin sorun olduğunu bilmiyorum.
2. Cevapları olmayan pek çok sorum var.
3. Hastalığımın daha iyiye mi yoksa daha kötüye mi gittiğinden emin değilim.
4. Durumum hakkında yapılan açıklamalar benim için net değil.
5. Benim için her bir tedavinin amacı anlaşılır.
6. Hastalığımın belirtileri tahmin edilemez bir şekilde değişmeye devam ediyor.
7. Bana açıklanan her şeyi anlıyorum.
8. Doktorlar, bana birçok anlamı olabilecek şeyler söylüyorlar.
9. Tedavim anlaşılamayacak kadar karmaşık.
10. Aldığım tedavilerin ya da ilaçların işe yarayıp yaramadığını bilmek zor.
11. Hastalığımın belirsizliği yüzünden, gelecekle ilgili plan yapamıyorum.
12. Hastalığımın seyri değişmeye devam ediyor. İyi ve kötü günlerim oluyor.
13. Benimle ilgili neyin sorun olduğu hakkında birbirinden farklı pek çok görüş verildi.
14. Bana ne olacağı belli değil.
15. Testlerimin sonuçları tutarsız.
16. Tedavinin etkinliği belirsiz.
17. Tedaviden dolayı neyi yapıp ve neyi yapamayacağım değişmeye devam ediyor.
18. Bana belirli bir tanı koymadılar.
19. Hastalığımın ciddiyeti belirlendi.
20. Doktorlar ve hemşireler sade bir dil kullandıklarından ne söylediklerini anlayabiliyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert: “kesinlikle katılmıyorum” (1), “katılmıyorum” (2), “kararsızım” (3), “katılıyorum” (4), “kesinlikle katılıyorum” (5)
İletişim: