Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özmenteş, S. (2011). Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Dünyadaki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 1(1), 2146-7463.

Sorumlu Yazar: 
Sabahat Özmenteş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 23 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılıyorum:5 puan, Katılıyorum:4 puan, Az Katılıyorum:3 puan, Katılmıyorum:2 puan, Kesinlikle Katılmıyorum:1
İletişim: