Kültürel Tevazu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kuşci, İ. & Oğuz Duran, N. (2022). Kültürel Tevazu Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması için bir ön çalışma. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (29), 97-109. https://doi.org/10.54600/igdirsosbilder.1020965

Sorumlu Yazar: 
İsmail KUŞCİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Kültürel Tevazu Ölçeği Maddeleri (19 Madde)
Aşağıda her sorunun altında bulunan; (1) hiçbir zaman, (2) nadiren, (3) bazen, (4) genellikle, (5) her zaman. anlamına gelmektedir. Sizi tanımlayan en uygun yanıtları vereceğinizi ümit eder katkılarınız için teşekkür ederiz.
1. Çeşitliliği bakış açılarındaki farklılığı oluşturan bir etken olarak görür müsünüz?
7. Farklı bakış açılarına açık olmaya çalışır mısınız?
15. Diğerlerini güçlendirmeye çaba gösterir misiniz?
19. Kendinizi hayat boyu öğrenen biri olarak görür müsünüz?

Derecelendirme: 
(1) hiçbir zaman, (2) nadiren, (3) bazen, (4) genellikle, (5) her zaman
İletişim: