Matematikle Başa Çıkma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ader, E., & Erktin, E. (2012). Development of the revised form of the coping with mathematics scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 974-980.

Sorumlu Yazar: 
Engin Ader
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Her bir alt ölçek için güvenilirlik analizi ayrı olarak yürütüldüğünde,her üç madde için karşılık gelen madde-toplam korelasyonları 0.4’ün üzerindedir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= Asla – 4= Her Zaman)
İletişim: