Minnettarlık Dışavurum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Araz, A., & Erdugan, C. (2017). Minnettarlık Dışavurum Ölçeği geliştirme çalışması.Nesne Psikoloji Dergisi, 5(11), 405-425. DOI: 10.7816/nesne-05-11-04

Sorumlu Yazar: 
Arzu Araz
Geçerlik: 

Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları Minnettarlık Dışavurum Ölçeği yapısının üç bileşenli, tek faktörlü olduğuna; bireylerin minnettarlık dışavurumlarının değerlendirilmesinde alt ölçek puanlarının hem ayrı ayrı hem de toplam ölçek puanı olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

Altölçeklerin iç tutarlılık katsayıları Sözel Dışavurum için .78, Sözel Olmayan Dışavurum için .75 ve Öteki Odaklı Dışavurum için .75 iken, toplam ölçek puanı için Cronbach Alfa .84’dür.

Ölçek tek boyutlu 3 bileşenli ve 11 maddeden oluşmaktadır.
Örnek Madde: Memnuniyetimi dile getiririm.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=hiçbir zaman, 2=bazen, 3=genellikle ve 4=her zaman)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/