Aşerme Yaşantı Ölçeği (AYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, S. (2018). Aşerme Yaşantı Ölçeği (AYÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmış Uzmanlık Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Sema KILIÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: