Flow Yaşantı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, A.S., Ayyıldız Durhan, T., Akgül, B.M. (2020). Flow Yaşantı Ölçeğinin Rekreasyonel Etkinliklere Uyarlanmasına Dair Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 25(2), 107-116.

Sorumlu Yazar: 
Tebessüm Ayyıldız Durhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: