Travma Sonrası Dissosiyatif Yaşantı Ölçeği-R

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dürü, Ç. (2006). Travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası büyümenin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve bir model önerisi. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Çağay Dürü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: