Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Can-Gürkan, Ö. (2005). Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerliliği. Hemşirelik Forumu (s.30-35), Mayıs-Haziran, 2005.

Sorumlu Yazar: 
Özlem CAN GÜRKAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

11 maddeden oluşan ölçek toplam 3 alt boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
likert
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/