Doğum Sonrasına Özgü Anksiyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayri Bingöl, F., Demirgöz Bal, M., Aydın Özkan, S., Zengin, O. & Civ, B. (2019). The adaptation of the Postpartum-Specific Anxiety Scale into the Turkish language, Journal of Reproductive and Infant Psychology, https://doi.org/10.1080/02646838.2019.1705265

Sorumlu Yazar: 
Fadime Bayri Bingöl
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: