Kanserli Çocuklar İçin Uyku Değerlendirme Ölçeği: Ebeveyn Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arıcıoğlu, A. (2018). Kanserli çocuklar için uyku değerlendirme ölçeği adölesan ve ebeveyn formunun geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Arıcıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: