MEB Öğretmen Alımı Mülakatına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çar, B., Keleşoğlu, S., ve Yarar, S. (2020). Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 524-537.

Sorumlu Yazar: 
Serkan Keleşoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/