Mattison Affluenza Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ulutaş-Akarçay, D., Akın, E. ve Ayhan, D. (2016). Mattison Affluenza Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Turkish Studies , 11(21), 649-662.

Sorumlu Yazar: 
Demet AKARÇAY ULUTAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: