Matematik Öz Yeterliliği Kaynakları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kontaş, H. & Özcan, B. (2017). Adapting Sources of Middle School Mathematics Self-Efficacy Scale to Turkish culture. International Journal of Evaluation and Research in Education, 6(4), 288-294.

Sorumlu Yazar: 
Hakkı Kontaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: