Matematiğin Önemi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tağ, Ş. 2000 Matematiğe yönelik tutum ile matematik başarısı arasındaki karşılıklı ilişki(Yüksek lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: