Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özgen, K. ve Bindak, R. (2008). Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeğini geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 517-528.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Özgen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 25 Madde: Her türlü sayısal işlemleri yapmada kendime güvenim vardır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: