Matematik Öğretimi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir G. ,C. ve Çetin, Ş. (2012). Matematik Öğretimi Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 59-65.

Sorumlu Yazar: 
Cennet Göloğlu Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: