Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanı Ölçeği – Okul Derecelendirme Ölçeği (DEHB-ODÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aksu, E.ve Turan F. (2005). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanı Ölçeği – Okul Derecelendirme Ölçeği Türkçe uyarlaması. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 16(1), 31-40.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Aksu
Geçerlik: 

DEHB-ODÖ’nin kriter tahmin geçerliliğini saptamak için Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği ve DSM-IV ile karşılaştırıldı. DEHB -ODÖ, “temel bileşenler faktör analizi”ne sokuldu, Varimax rotasyonu sonucunda özdeğeri 1’in üzerinde anlamlı iki faktör ortaya çıktı. Dikkatsizlik faktörünün açıkladığı varyans % 32.43, hiperaktivite/dürtüsellik faktörünün açıkladığı varyans ise % 29.99 olarak bulundu.

Güvenirlik: 

DEHB-ODÖ’nin iç tutarlılığını saptamak amacıyla Cronbach alfa katsayısı (0.97) ve devamlılık katsayısı (0.72) hesaplandı

39 maddeden oluşur.

Derecelendirme: 
0:Hiçbir zaman, 1: Nadiren, 2: Sıklıkla, 3: Her zaman
İletişim: