Matematik Eğitiminde Origami Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, O., & Bostan, M. I. (2016). Matematik eğitiminde origami kullanımına yönelik öz yeterlik ölçeği geliştirilmesi ve geçerlik çalışmaları. Elementary Education Online, 15(2), 548-559. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.06024

Sorumlu Yazar: 
Okan Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: