İngilizce Akış Durumu Ölçeği (Flow State Scale in English)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryilmaz, A., & Ergünay, O. (2018). Development of flow state scale in English as a foreign language context. European Journal of Education Studies, 4(11), 143-154. doi: 10.5281/zenodo.1322862

Sorumlu Yazar: 
Onur Ergünay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: