Öğretim Elemanlarının Sessiz Kalma Durumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tülübaş, T. (2011). Öğretim elemanlarının sessiz kaldıkları durumlar ve sessiz kalma nedenleri (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: