Matematiğin Öğretimi İle İlgili İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baydar, S. C. (2000). ODTÜ ve Gazi Üniversitesindeki hizmet öncesi matematik öğretmenlerinin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançları (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: