Matematiğin Doğası Hakkında İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, S. ve Çelik, D. (2017). Matematiğin Doğası Hakkında İnançlar Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 715-733.

Sorumlu Yazar: 
Serhat Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: