Maslach Tükenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ceylan, A. (2001). Futbolcuların tükenme düzeylerinin belirlenmesi: Profesyonel futbolcular üzerine bir çalışma (Yüksek Lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: