Kısa 1-3 Yaş Sosyal ve Duygusal Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karabekiroglu, K., Rodopman Arman, A., Ay, P., Ozkesen, M., Akbas, S., Tasdemir, G. N., & Peksen, Y. (2009). The reliability and validity of the Turkish version of the Brief Infant–Toddler Social Emotional Assessment (BITSEA). Infant Behavior and Development. 32(3), 291-297.

Sorumlu Yazar: 
Koray Karabekiroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: