Mantar Yönetim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Birincioğlu, N. ve Tekin, E. (2018). Mantar Yönetim Ölçeği geliştirilmesi üzerine bir çalışma. Business and Economics Research Journal,9(1), 169-185. doi: 10.20409/berj.2018.98.

Sorumlu Yazar: 
Nihan Birincioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: