Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ergül, Ş. ve Bayık Temel, A. (2007). Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 23(1), 75-87.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: