Manevi Bakım Verme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çoban, G.İ., Şirin, M.,& Yurttaş, A. (2017). Reliability and validity of the Spiritual Care-Giving Scale in a Turkish population. Journal of Religion and Health, 56 (1), 63-73.

Sorumlu Yazar: 
Gülay İpek Çoban
Geçerlik: 

Maddenin netliğini ve içerik geçerliliğini test etmek için çevrilmiş versiyon on hemşirelik öğrencisine sunuldu.Veriler faktör analizi ile analiz edildi ; daha kesin olarak, temel bir bileşen analiz (PCA) ve varimax rotasyonu yapıldı.

Güvenirlik: 

Veriler istatistiksel bilgisayar programı SPSS / PC ile analiz edildi ve Cronbach’ın güvenilirlik seçeneği ile hesaplandı.

5 alt boyut 35 madde
Manevi Bakımın Genel Özellikleri ( 13 m ) :Hemşirelik uygulamalarında manevi bakım olumlu şekilde güçlendirilmelidir.
Maneviyat Perspektifleri ( 8 m ) :Maneviyat, insanların önemli bir yönüdür
Manevi Bakımın Tanımı ( 5 m ) :Hemşirelik bakımı, iyi yapıldığında, ruhsal bakımdır.
Manevi Bakım Uygulamaları ( 6 m ) :Hemşireler, hastaların dini ve kültürel inançlarına saygı göstererek manevi bakım sağlarlar.
Manevi Bakım Tutumları ( 3 m ) :Hastalara manevi bakım sağlamakta rahatım

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: