Beş Faktörlü İyilik Hali Envanteri Ergen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Owen, F. K.. ve Öğretmen, T. (2013). Beş Faktörlü İyilik Hali Ölçeği-Ergen Formu: Türk Ergenler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 53-73.

Sorumlu Yazar: 
Fidan Korkut Owen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
4’lü Likert ( Beni Çok Yansıtıyor-Beni Hiç Yansıtmıyor )
İletişim: