Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği (Bakas Caregiving Outcomes Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Can, T. (2010). Bakas Caregiving Outcomes Scale’in (Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği) Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirliliği (Doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: