Ege Agrafi Test Bataryası

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Evyapan-Akkuş, D. ve Güler, A. (2016). Ege Agrafi Test Bataryası’nın Hafif Bilişsel Bozukluk ve Alzheimer Hastalığı olgularındaki yazma bozukluklarını belirlemedeki yeri. Türk Psikiyatri Dergisi, 27 (3), 185-194.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Evyapan Akkuş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut

Derecelendirme: 
İletişim: