Maddi Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Anlı, G. (2020). Maddi Değerler Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(3), 624-634. https://doi.org/10.32709/akusosbil.550167

Sorumlu Yazar: 
GAZANFER ANLI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: