Hwalek-Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özmete, E. (2016). Hwalek-Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi: Türkçeye uyarlama çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 45-52. https://www.dx.doi.org/10.5455/apd.200727

Sorumlu Yazar: 
Emine Özmete
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 Alt boyut ve 14 madde
Kişisel Hakların İhlali ve Doğrudan İstismar alt boyutu (3 m): Sizinle zaman geçiren, sizi alışverişe ya da doktora götüren birisi var mı?
Savunmasız Olan Yaşlının Özellikleri alt boyutu (5 m): Yaşamınız hakkında kararları kim verir? Örneğin, nasıl ve nerede yaşamanız gerektiği gibi.
Potansiyel İstismar Durumu alt boyutu (6 m): Ailenizde herhangi birisinden rahatsızlık hissediyor musunuz?

Derecelendirme: 
İletişim: