Londra Engellilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalın, H. (2011). İnme sonrası hastaların fonksiyonel durum, engellilik ve yaşam kaliteleri (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Hayat Yalın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: