Londra Günlük Yaşam Göğüs Aktivitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saka, S., Savcı, S., Çalık-Kütükçü, E., Sağlam, M., Vardar-Yağlı, N., İnal-İnce, D., … Coplu, L. (2019). Validity and reliability of the Turkish version of the London Chest Activity of Daily Living Scale in obstructive lung diseases. Turkish Thoracic Journal, 5(1). doi: 10.5152/TurkThoracJ.2019.18155

Sorumlu Yazar: 
Seda Saka
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: