Baş Dönmesi Engellilik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Canbal, M., Cebeci, S., Çamur- Duyan, G., Kurtaran, H., ve Arslan, İ. (2016). Baş Dönmesi Engellilik Envanterinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(1),19-24 . DOI: 10.5455/tjfmpc.198514

Sorumlu Yazar: 
Sevsen Cebeci
Geçerlik: 

Faktör analizi yapılmıştır. Öz değerleri 1.00’ın üzerinde üç bileşenin olduğu ve bunun da envanterin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin ‘fiziksel engellilik’ boyutu için Cronbach alpha değeri 0,672, ‘duygusal engelilik’ için 0,817 ve ‘fonksiyonel engelilik’ için 0,725 olarak bulunmuştur.

Ölçek 25 madde üç faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (0=hayır, 2=bazen, 4=evet)
İletişim: